Na Náchodsku našli archeologové pravěká sídliště

Řadu objevů hlásí archeologové z budoucího silničního obchvatu Jaroměře. Našli pozůstatky dvou pravěkých sídlišť, pohřebiště nebo stopy po prusko-rakouské válce roku 1866 u Svinišťan. Sídliště z mladší doby kamenné u Hořenic je nejpozoruhodnější, jde pravděpodobně o pokračování nedávno objeveného neolitického areálu, řekl ČTK archeolog z Univerzity Hradec Králové Ladislav Rytíř. Výzkum začal na jaře a je v polovině, podílí se něm univerzita s náchodským muzeem a společností Eurovia. Šest tisíc let staré sídliště u Hořenic patří do mikroregionu, který archeologové považují za významnou sídelní komoru mladší doby kamenné v kraji. Domnívají se, že tamní husté neolitické osídlení souvisí s pravěkou obchodní trasou mezi východními Čechami a Polskem. Dřívější objevy u Hořenic pochází z probíhající stavby D11, která vede nedaleko výzkumu.