Na Vsetínsku ubylo kormoránů

Znatelný úbytek populace kormorána velkého zaznamenali na začátku letošního roku ochránci přírody z Valašského Meziříčí na Vsetínsku. Zatímco před rokem jich při tradičním sledování ptactva registrovali přes tři stovky, při letošním sčítání jich viděli jen několik kusů. "Kormoráni zdecimovali stav ryb v Bečvě natolik, že si museli najít jiná teritoria," řekl Miroslav Dvorský z Českého svazu ochránců přírody. Kormoráni se podle ochránců začali v okolí Valašského Meziříčí vyskytovat ve větším počtu na konci 90. let minulého století. Původní hejno dvou až tří stovek kormoránů, které se tu tehdy objevilo, se postupem času takřka zdvojnásobilo. To se nepříznivě projevilo ve velkém úbytku ryb. "Nyní se již zde tak velká hejna nedokáží uživit a přesunují se jinam," vysvětlil Dvorský. Ochránci přírody z Valašského Meziříčí jsou do sčítání ptactva zapojeni od roku 1976. Smyslem sledování ptactva je stanovení trendů ve vývoji počtů a druhové skladby ptactva.