Náprstkovo muzeum vystavuje indické hrnčířské práce a oděvy

Pod názvem Indie země tradic připravilo Náprstkovo muzeum výstavu prací rádžastánských hrnčířů a prezentaci oděvů z jednotlivých indických států. Záměrem výstavy je podle pořadatelů představit mnohotvárnost indické řemeslné tvorby a způsobů odívání. Exponáty zapůjčilo indické velvyslanectví, soukromí sběratelé a doplňují je textilní exponáty z asijské sbírky Náprstkova muzea. Výstava potrvá od čtvrtka do 8. května a v době jejího trvání se v muzeu uskuteční doprovodné přednášky.

V první části výstavy nazvané Umění rádžastánských hrnčířů se návštěvníci seznámí se 42 ukázkami z tvorby hrnčířů z Mólély. Po generace se tam vyrábějí kromě nádobí také plastiky zpodobňující hinduistická božstva. Hlína je nejstarším a nejdostupnějším materiálem. Po celé Indii se dodnes udržuje tradice hrnčířského řemesla s jeho místními specifiky.

V druhé části výstavy nazvané Indické panenky a tradiční oděv je představen způsob odívání v jednotlivých státech Indie, včetně šatů nevěst, kmenových oděvů a tanečních kostýmů. Oděvy jsou aranžovány na 52 panenkách, které pocházejí ze sbírek Šankarova mezinárodního muzea panenek v Dillí.