Archeologové zkoumají chrámy v Súdánu

Foto: Zdeňka Kuchyňová

Čeští archeologové objevili jedno z největších mezolitických pohřebišť Súdánu. Nachází se na lokalitě Usli, kde jsou pozůstatky osídlení z období Egyptského místokrálovství v Núbii. Archeologové svou práci teď představují na výstavách i přednáškách.

Foto: Zdeňka Kuchyňová
Jednu z nich uspořádalo Náprstkovo muzeum. Archeologové na ní představili lokalitu Wad Ben Naga, kde jsou od roku 2009 zkoumány pozůstatky královského města z období Merojského království, dále pohoří Sabaloka a lokalita Usli.

O tom, že lidé mají o archeologii zájem, svědčil plný sál. Co je přivedlo k navštívení přednášky?

"Byla to facebooková pozvánka a můj zájem o starověký Egypt. Jsem laik a poslední 2 až 3 roky se o toto téma zajímám."

"Jsem studentkou egyptologie, tím pádem se zajímám o to, co se děje v Egyptě či Súdánu. Jsou to věci, které zabezpečuje náš ústav," uvedli dva z posluchačů.

Pavel Onderka,  foto: Zdeňka Kuchyňová
Samotný výzkum v Súdánu pak přiblížil vedoucí výzkumu Pavel Onderka.

"Národní muzeum působí v Súdánu od roku 2009 v lokalitě Wad Ben Naga. Zaměřujeme se na dva archeologické objekty. Těmi jsou chrám Tyfonium, který byl po více jak jednom století znovuobjeven v roce 2011. Tím druhým je palác královny Amanišacheto. Palác je z doby 1. století př. n. l., zatímco Tyfonium je z 1. stolení n. l."

Kde můžeme vidět archeologické nálezy z této sezóny?

"Zájemci o starověké civilizace měli možnost seznámit se s našimi nálezy v rámci výstavy Země černých faraonů, která proběhla v minulém roce. V tomto roce by měla být výstava opět k vidění v Náprstkově muzeu. Nicméně nejnovější nálezy jsou stále v Súdánu, jelikož zatím nebyly zaregistrovány ani v Národním muzeu v Súdánu."

Foto: Zdeňka Kuchyňová
Jak trávíte život v Súdánu?

"Súdán je země, která měla dříve špatnou reputaci v České republice. Díky českým archeologům a turistům, kteří zemi navštěvují, se o Súdánu dozvídáme více pozitivních zpráv. Není sice plně vybaven co se týče turistického ruchu, ale oblasti, které navštěvujeme jsou velmi bezpečné. Dají se srovnávat i se zabezpečením v České republice."

Archeologové využili i šachet po hledačích zlata

Během archeologického výzkumu se objevilo i zlato. Neměl archeologický tým problémy se zajištěním či odcizením nějakých kousků? Na tuto otázku odpověděl egyptolog Jan Turek.

Súdán,  zdroj: PL Przemek,  Public Domain
"V poslední sezóně se naštěstí nic podobného nevyskytlo. Před pěti lety, při nálezu minimálního množství zlata, si dělníci přišli ověřit, zda zlata není o něco víc. Je to nepříjemné hlavně kvůli tomu, že zničí intaktní archeologické situace. Může dojít k nevratným ztrátám. Honba za zlatem je v Súdánu běžná. Někteří lidé v Súdánu koupou hluboké šachty na geologicky nevhodných místech. Avšak naši kolegové v Sabaloce využili některé z šachet pro jejich práci, protože geologický profil byl připravený ke studiu."

Dívají se obyvatelé Súdánu na Vaše archeologické výzkumy pozitivně?

"Súdánci mají docela dobrou znalost o svých starověkých dějinách a mají o ně zájem. Je to jejich národní hrdost. My jsme v denním kontaktu s našimi dělníky, kteří pochází z okolních vesnic a snaží se tuto lokalitu ochraňovat. O naši práci se zajímají. Naši práci nejvíce oceňují naši kolegové ze súdánské Národní korporace pro památky a muzea. Tato organizace má nelehký úkol, a to s péči o kulturní dědictví. Proto je důležité, aby se do ochrany těchto památek zapojilo celé mezinárodní společenství,"

dodal vedoucí výzkumu Pavel Onderka.