Národní galerie restauruje tři Škrétovy obrazy z Litoměřic

Národní galerie (NG) nechává restaurovat tři ze šesti obrazů Karla Škréty, které tvoří výzdobu katedrály svatého Štěpána v Litoměřicích. Obrazy pak od 26. listopadu budou součástí rozsáhlé výstavy Národní galerie Karel Škréta: 1610 - 1674, která se uskuteční u příležitosti 400 let od malířova narození. Vedoucí projektu Vít Vlnas sdělil, že se obrazy do Litoměřic vrátí v dubnu příštího roku. Restaurátoři pracují i na velkém obrazu Ukamenování svatého Štěpána, který je součástí hlavního oltáře litoměřické katedrály. Obrazy údajně dosud prostory katedrály neopustily a historikové umění se domnívali, že v minulosti restaurátoři na dílech nepracovali. Podle vedoucího restaurátorského oddělení NG Petra Kuthana se ukázalo, že restaurátoři do děl v minulosti zasáhli a bohužel je i značně poškodili. Škréta šestici obrazů pro litoměřickou katedrálu namaloval ke konci svého života. Objednal je u něj jeho přítel, první litoměřický biskup Maxmilián Rudolf ze Šlejnic. Poprvé byly veřejnosti představeny 3. srpna 1673 při první mši sloužené v katedrále.