Gotickou Madonu z Havraně prozkoumal počítačový tomograf. 14. století dokládají i hudební nástroje v rukou andělů

Počítačový tomograf tentokrát nezkoumal lidské tělo, ale gotickou sochu, Madonu z Havraně. Vzácnou plastiku ze 14. století, kterou odborníci připisují Mistru Bečovské madony. Socha je z doby, kdy byly Čechy středem Evropy. Že se jedná o středověkou sochu dokládají i nástroje, na které hrají andělé. Dům, ve kterém byla socha léta na půdě, zřejmě dříve patřil sudetským Němcům. Jméno prodávajícího však galerie nezveřejní.

Madonu koupil v roce 2022 od soukromého majitele český stát za 4,5 milionu korun. Po restaurování by měla být vystavena v Anežském klášteře. Socha v minulosti podle Národní galerie Praha zřejmě patřila sudetským Němcům. Jméno prodávajícího galerie nezveřejnila.

Socha z doby, kdy byly Čechy středem Evropy

Madona z Havraně | Foto: Národní galerie

Ředitelka Sbírky starého umění Olga Kotková uvedla, že pokud se objeví bohemikum z druhé poloviny 14. století, ceny jsou většinou astronomické. V roce 2019 se ve Francii objevila desková malba, která byla připisovaná Mistru vyšebrodského oltáře. V aukci, které se účastnila i galerie, ho za 6,2 milionu eur (tehdy přes 158 milionů korun) vydražilo Metropolitní muzeum v New Yorku.

"Je to socha, která pochází z doby Karlovské, z doby kolem 1360, to je doba, kdy Čechy byly úplně středem celé Evropy, dá se říci celého světa," říká Olga Kotková z Národní galerie Praha.

Foto: Zuzana Machálková,  Český rozhlas

Doplněné byly ruce Madony i Ježíška

Madona z Havraně | Foto: Národní galerie

Podle restaurátorů je počítačový tomograf schopný odhalit zásahy do uměleckého díla. Originální polychromie sochy byla totiž v minulých stoletích několikrát překryta mladšími úpravami, vysvětluje restaurátorka Markéta Pavlíková.

"Tady je vidět na té ruce Madony, že tady je doplněk, který je z nějaké hmoty, která není dřevěná. Je to hmota pilin a klihu. Pro mě je velký objev to, jakým způsobem je tam ta hmota přimodelovaná. Tady jsou vidět původní fragmenty ruky."

Cílem průzkumu je zjistit původní podobu polychromie a rozsah dochování původních vrstev. Na rozdíl od člověka je možné použít na sochu intenzivnější záření. Paprsky pak podrobně snímají okem nepostřehnutelné detaily. A restaurátorka Pavlíková nachází další změny.

"Tady vidíme ještě další doplněk, který je v na ručičce Ježíška. Původní ručička byla pravděpodobně odříznuta."

Andělé hrají na nástroje ze 14. století

Středověkou sochu zkoumala Česká zemědělská univerzita v Praze, která má High-tech technologicko-výukový pavilon. Snímky vyhodnotí nejen stav sochy, ale nasnímá i její rozměry a tvary, kdyby se někdy pořizovala její replika.

Socha ze 14. století se objevuje velmi vzácně. Tato představuje Madonu jako královnu nebes. Sedí s Ježíškem na andělském trůnu. Podpírá ji dvojice muzicírujících andělů. Pod jejíma nohama je třetí andělská postava. Socha je vysoká 95 centimetrů a vyřezaná je pravděpodobně z lipového dřeva. Datování sochy do 60. až 70. let 14. století dokládají i hudební nástroje, které drží andělé v rukou. Jsou to kvinterna a fidula (strunné nástroje).

Socha se v 19. století podle zástupců galerie prokazatelně nacházela v kostele sv. Vavřince v Havrani u Mostu. Odtud i pojmenování Madona z Havraně. Dům, ve kterém byla socha léta na půdě, zřejmě dříve patřil sudetským Němcům.

Foto: Zuzana Machálková,  Český rozhlas