Návštěva v ateliéru výtvarníka Karla Trinkewitze

Na začátku října proběhly v Hamburku Dny Prahy. Na jejich organizaci se podílela řada Čechů žijících v tomto německém městě. Jedním z nich byl i Karel Trinkewitz, výtvarník, do jehož ateliéru vás nyní zavede kolegyně Hanka Bakičová.

Karel Trinkewitz je významným českým výtvarníkem. Začínal ve skupině experimentálních básníků kolem Jiřího Koláře. Minulý režim Karla Trinkewitze v den procesu s Václavem Havlem zbavil občanství. Když přišel od soudu domů, agenti tajné policie mu sdělili, že je nežádoucí osoba a jako taková musí neprodleně opustit území republiky. Dnes žije pan Trinkewitz v Hamburku. Jeho ranné práce patří do oblasti lettrismu, nyní se zabývá výtvarnou vizuální poezií, píše haiky, krátké básnické texty, ale také experimentální romány. Jak jsem se mohla přesvědčit při návštěvě, ateliér svědčí o četných aktivitách svého majitele. Ateliér je opravdu přeplněný. Je v něm i materiál, který sloužil k přípravě pro jednu umělecky ztvárněnou krávu, se kterou se mělo několik vybraných výtvarníků prezentovat na výstavě EXPO 2000 v německém Hanoveru? Literatura a výtvarné umění se prolínají i v dalším rozměru umělecké tvorby Karla Trinkewitze. Archív pana Trinkewitze je opravdu velký, najdeme v něm například jeho román jehož hlavními hrdiny nejsou lidé, ale tři pražské ulice. V několika krabicích a sešitech jsou haiku, sedmnáctislabičná troj nebo čtyřverší, která mají svůj původ v Japonsku. Tyto drobné verše zachycují krásu a prchavost života. Dnes Karel Trinkewitz jezdí svobodně domů. V životě už měl kvůli svému původu řadu problémů. Jeho otec byl za první Československé republiky německým státním občanem. Po nástupu Hitllera k moci si jako Žid požádal o občanství československé. Kvůli židovskému původu měl pan Trinkewitz problémy za protektorátu, po osvobození měl zase problémy s původem německým. Komunisté dovršili v 50. letech absurditu tím, že ho oficiálně vyloučili z vysoké školy za to, že jako Němec musel být v Hitlerjugend. Ovšem v tajném posudku pro stranickou organizaci stálo, že pravým důvodem vyloučení je to, že se jedná o Žida a tudíž sionistu. Pan Trinkewitz je dnes nejenom umělcem, ale také se výrazně angažuje v otázkách česko-německého porozumění a za sjednocení Evropy.

Autor: Hanka Bakičová
spustit audio