Neslyšícím pomůže slovník technických termínů ve znakovém jazyce

Nový slovník odborných termínů pro neslyšící vznikl na Vysokém učení technickém v Brně. Studenti v něm najdou znaky pro akumulátor, amplitudu, anodu a tři stovky dalších pojmů. Najít pro ně vyjádření v českém znakovém jazyce nebylo dosud jednoduché, informovala ČTK mluvčí brněnské techniky Radana Kolčavová. Mnohé pojmy se musely opisovat prstovou abecedou. http://slovnikczj.vutbr.cz/ Slovník vytvořily pracovnice poradenského centra Přes bloky, které pomáhá handicapovaným studentům. Vznikal asi čtyři měsíce. Pro některé termíny existovalo více různých vyjádření, a tak bylo nutné znak ustálit. Pro velkou část odborných výrazů ale musely vzniknout znaky zcela nové. "Na fakultě strojního inženýrství studují neslyšící, kteří se setkávají s velkým množstvím odborné terminologie. Mezi neslyšícími je ale málo vysokoškoláků, kteří absolvovali technickou školu, tudíž i mezi uživateli znakového jazyka tato terminologie chyběla," uvedla Naďa Botková z poradenského centra. Nový slovník ale nezůstane jen u tří set výrazů. Rektor brněnské techniky Petr Štěpánek předpokládá jeho další rozšiřování.