NKÚ: Grantová agentura ČR má dobrý systém poskytování dotací

Grantová agentura České republiky (GA ČR) má dobře nastavený systém poskytování státní podpory na výzkum a vývoj. Přesto nedokázala v některých případech zajistit, aby organizace použily dotaci podle daných pravidel. Neoprávněně bylo využito 7,5 milionu korun, uvádí Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) ve své zprávě zabývající se hospodařením s rozpočtovými prostředky poskytnutými Grantovou agenturou ČR. Mezi nejzávažnější prohřešky, které NKÚ zjistil, bylo nesprávné použití peněz získaných na uskutečnění projektu. Některé řešitelské týmy peníze použily k účelům, které přímo nesouvisely s jejich prací, nebo nadhodnocovaly své finanční požadavky. V některých případech neevidovaly hospodaření s grantovými prostředky odděleně od ostatních peněz. Zprávou NKÚ se bude ve středu zabývat vláda.