NKÚ: Ministerstva špatně spravovala pohledávky z výpomocí

Ministerstva průmyslu a obchodu, zemědělství a financí špatně spravovala pohledávky z návratných finančních výpomocí. Státní pokladna kvůli tom přišla například na penále či úrocích o několik milionů korun. Vyplývá to ze zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), kterou v pondělí projedná vláda. Kontrola byla zaměřena na roky 2000 až 2007. Kontroloři NKÚ zjistili, že ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo zemědělství a ministerstvo financí nezajistily, aby prostřednictvím finančních úřadů mohla být v souladu s rozpočtovými pravidly včas a řádně uplatněna práva státu na odvod neoprávněně zadržených prostředků a penále. "Uvedená ministerstva neoznámila všechny případy, kdy příjemce finanční výpomoci uhradil splátku po termínu splatnosti. Penále, které by byli příjemci ve zjištěných případech povinni odvést do státního rozpočtu, činilo 2,4 milionu korun," uvedl prezident NKÚ František Dohnal. Rozdělené kompetence mezi MZe a MF podle NKÚ způsobily problémy také při správě pohledávek z návratných finančních výpomocí, které byly poskytnuty v letech 1991 až 1995. Nejasnosti kontroloři zjistili zejména při uplatňování pohledávek v konkurzních řízeních a vymáhání smluvních úroků. Mluvčí MPO Pavel Vlček ČTK sdělil, že ministerstvo odstranilo většinu nedostatků, na které upozornil NKÚ, již v průběhu kontroly.

Autor: Peter Gabaľ