Na udělení cen největších slídilů v Česku přišlo od lidí 40nominací

Jiří Běhounek, foto: Filip Jandourek, ČRo

Kdo jsou největší slídilové v Česku? Vítězi nelichotivé ceny Big Brother Awards se letos stalo ministerstvo průmyslu, Úřad vlády, Equa bank či poslanec Jiří Běhounek. Za projektem stojí občanské sdružení Iuridicum Remedium. Osmičlenná porota složená z právníků či novinářů vybírala ze čtyřiceti nominací, které jí poslala veřejnost.

Ministerstvo průmyslu a obchodu,  foto: Filip Jandourek,  ČRo
Anticeny odkazují na fiktivního absolutistického vůdce Velkého bratra z románu 1984 od George Orwella. Udělují se ve čtyřech kategoriích, letos už po třinácté.

Jako Dlouhodobého slídila vybrala porota ministerstvo průmyslu. Kritiku si vysloužilo za právní úpravu masivního sběru elektronických dat pro potřeby policie a dalších orgánů. Ministerstvo v reakci uvedlo, že názor sdružení respektuje. Souhlasí s tím, že se jedná o zásah do některých ústavně zaručených práv. Na druhé straně však existuje veřejný zájem na odhalování trestné činnosti. O problému teď bude rozhodovat Ústavní soud.

Úřad vlády pak ovládl kategorii Výrok Velkého bratra za definici obsaženou v metodice ke sčítání Romů. Podle porotců není možné označovat kohokoli za příslušníka jakéhokoli etnika jinak, než že se k němu sám přihlásí.

Úřad vlády s tím nesouhlasí. Jeho mluvčí Barbora Peterová uvedla, že faktorem, který komplikuje integraci romské menšiny, je diskriminace Romů. Při tom nehraje roli skutečnost, jak se na sebe lidé dívají, ale právě to, jak je vnímá okolí. Podle Úřadu vlády může naopak metodika přispět k účinnějším opatřením podporujícím integraci.

Mobil může bankám poskytnout řadu údajů

Firemním slídilem se pak stala Equa bank. A to díky tomu, že při posuzování žadatele o úvěr požaduje souhlas s poskytnutím tzv. TelcoScore. To je sestavené z dat mobilních operátorů a má asi šedesát parametrů. A bez souhlasu není úvěr. Mluvčí banky Markéta Dvořáčková postup hájila:

Foto: Equa bank
„Naším hlavním cílem je v první řadě obezřetné, úplné a správné vyhodnocení budoucí schopnosti splácet poskytnutý úvěr, což nám ukládá nejenom zákon, ale vnímáme to také jako naší hlavní zodpovědnost vůči klientovi. Podání žádosti o úvěr je dobrovolným právním aktem nikoli povinností."

Tento systém testují i další banky, třeba Česká spořitelna, uvažuje o něm Raiffeisenbank. Porotce Big Brother Awards a IT specialista Pavel Růžička má o celé metodě pochybnosti.

„Někdo o vás získává data, sice s vaším souhlasem, ale která jsou svázaná přímo s vámi. Může tam hrozit, že když je nad lidmi nějaký dohled, tak určitým způsobem mění chování."

Mobilní operátor například o zákazníkovi ví, kolik utratí za volání, kam chodí, jak často je v zahraničí, jak často mění telefon. Podle bank je ale díky tomuto nástroji možné poskytnout půjčky většímu počtu mladých lidí, kteří nemají dlouhou bankovní historii. Přesto Equa bank podmínky změní a klienti už budou moci TelcoScore odmítnout.

Jiří Běhounek,  foto: Filip Jandourek,  ČRo
Úředním slídilem se stal poslanec, lékař a hejtman Vysočiny Jiří Běhounek za novelu zákona o zdravotnických službách. Přes tzv. Národní kontaktní místo, má být umožněn široký přístup k elektronické zdravotnické dokumentaci, včetně přístupu ze zahraničí.

Porota však udělila i jednu pozitivní cenu. Dostala ji nezisková organizace Open Whisper Systems, která vyvíjí aplikaci určenou pro šifrovanou mobilní komunikaci.

"Pozitivní cena se uděluje někomu, kdo se pozitivním způsobem zasloužil o ochranu soukromí. Minulý rok to bylo třeba město Vsetín za způsob, jakým informuje o svém kamerovém systému," vysvětlil ředitel sdružení Iuridicum Remedium Jan Vobořil.