NKÚ: Ministerstvo dopravy nevedlo v roce 2011 úplné účetnictví

Ministerstvo dopravy podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) nevedlo v roce 2011 úplné a průkazné účetnictví. Kontroloři našli nesprávnosti za 46 milionů korun. Týkaly se například neoprávněné tvorby opravných položek k pohledávkám nebo neoprávněné tvorby dohadné položky aktivní. Kvůli nejednoznačným a nejasným právním předpisům v oblasti účetnictví v roce 2011 podle NKÚ není možné vyhodnotit, jestli účetní závěrka ministerstva podává věrný a poctivý obraz účetnictví. Na stejný problém kontroloři narazili už několikrát v jiných kontrolních akcích. Předpisy pro účetnictví a výkaznictví vybraných účetních jednotek se totiž v roce 2010 významně změnily a už pro rok 2011 byly novelizovány. Jejich nejednoznačnost vedla k různým výkladům.

Autor: Jan Charvát