NKÚ: V účetní závěrce MD za rok 2008 jsou chyby za téměř 20 mld.

Účetní závěrka ministerstva dopravy ke konci roku 2008 obsahuje podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) nesprávnosti přesahující 19,7 miliardy korun. Ministerstvo se brání tím, že jde pouze o účetní nepřesnosti, které nemohly způsobit žádné škody a jsou už napraveny. Podle kontrolorů závěrka MD nepodává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a nebyla také spolehlivým podkladem pro sestavení závěrečného účtu kapitoly ministerstva za předloňský rok, sdělila mluvčí NKÚ Radka Burketová. Na celkovém objemu nesrovnalostí v účetní závěrce se nejvíc podílí podhodnocení majetkové účasti ve společnosti České dráhy, která hodnotou převyšuje 19,4 miliardy korun. Podle ministerstva byla jeho majetková účast v Českých drahách při založení společnosti zúčtována v nominální hodnotě akcií, a nikoli v jejich emisní hodnotě.

Autor: Jan Hloch