Noc kostelů nabídne neobyčejný pohled do svatostánků

Večer a v noci v pátek 28. května otevřou své brány stovky kostelů a modliteben v České republice. Akci Noc kostelů, která vznikla před pár lety v Rakousku, si loni poprvé vyzkoušeli lidé z brněnské a plzeňské diecéze. Letos se k ní přidaly i ostatní. Například v Praze a okolí se otevře nejméně padesátka kostelů různých křesťanských církví. Kostely i některé kláštery přichystaly pro návštěvníky netradiční program, komentované prohlídky při svíčkách, výtvarné dílny pro děti nebo třeba prohlédnutí pamětních knih farnosti.

Na Svaté Hoře u Příbrami například budou moct lidé sestoupit do krápníkové kaple sv. Máří Magdalény, ve Vraném nad Vltavou si poslechnou neobvyklé hudební aranžmá varhan a saxofonu. Lidé se podívají i do kostelů a klášterů, kam by se jinak nedostali. Otevře se jim třeba kostel Panny Marie Andělské u kláštera kapucínů na Hradčanech, kde bude přichystaná mimo jiné komentovaná prohlídka sakristie, rajského dvorku a meditační zahrady. Zajímavý program chystá také kostel Panny Marie Sněžné při klášteře františkánů na Jungmannově náměstí v Praze. Bude tam prohlídka kaple sv. Michala, kaple Panny Marie pasovské a ambitu, vidět bude možné i velký refektář, bývalý hřbitov a základy boční lodi. O půl deváté večer pak návštěvníky zavede varhaník Přemysl Kšica na kůr kostela, kde představí nově opravené varhany. Na romantickou atmosféru se svíčkami se mohou těšit obyvatelé pražského Žižkova. Tamní kostel sv. Prokopa chystá na jedenáctou noční hodinu komentovanou prohlídku zajímavých míst v kostele osvětlených svíčkami. Od půl jedné do jedné hodiny ranní se pak kostel s farníky a návštěvníky rozloučí zpívanou modlitbou v latině. Své tajemství poodhalí také původně románský kostelík Nanebevzetí Panny Marie v Dolních Počernicích, kde se od roku 2004 restaurují stěny interiéru a odkryjí se gotické fresky. Seznam všech kostelů zapojených do projektu s adresou a programem lze nalézt na webových stránkách www.nockostelu.cz.

Autor: Peter Gabaľ