Novela podporující inkluzi zatíží rozpočet až 1,5 mld. Kč ročně

Nedávno schválená novela školského zákona, která má zlepšit podmínky pro začleňování různým způsobem znevýhodněných dětí do běžných škol, by podle odhadů ministerstva školství mohla znamenat dodatečné nároky na státní rozpočet ve výši miliardy korun v roce 2017 a 1,5 miliardy korun o rok později. Uvádí se to v Akčním plánu inkluzivního vzdělávání na období 2016 až 2018, který úřad zveřejnil na svém webu. Schválená novela školského zákona mění přístup k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, které jsou dané například jejich zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Hlavním výstupem diagnostiky jsou podpůrná opatření, s jejichž pomocí se mohou tyto děti vzdělávat v běžné škole. Na poskytnutí těchto opatření, mezi něž patří třeba speciální pomůcky, odlišný přístup ve výuce nebo asistent pedagoga, mají žáci zákonný nárok. Pro aplikaci tohoto ustanovení v praxi bude zásadní podoba prováděcího předpisu. Návrh vyhlášky by měl být do konce srpna odeslán Evropské komisi, která inkluzi v Česku sleduje zejména z pohledu romské menšiny. Definitivně by měla být vyhláška schválena na konci roku 2015.