Novinář a publicista Sígl vydal kroniku listopadového převratu

Kronikou posledních dnů komunistického režimu, dramatických událostí listopadu 1989 a následujících měsíců velkých společenských a politických změn je kniha Miroslava Sígla Události totality, svobody a demokracie (1989 - 1990). Vydalo ji nakladatelství Akcent a autor ji v pátek představil veřejnosti v Paláci knih - Luxor na Václavském náměstí v Praze. Čtyřiaosmdesátiletý Sígl na téměř pěti stovkách stran den po dni popisuje významné i méně významné události doby, kterou sám prožil. Řadí je chronologicky a doplňuje je seznamem mluvčích Charty 77, novinářů a publicistů v exilu, ale i anekdotami a lidovým humorem. Text doplnil fotografiemi dobových dokumentů a hlavních protagonistů "sametové revoluce" s jejich osobními daty.