Nový pilotní program pro jazykovou asistenci v Česku a Bavorsku

Od 1. září bude každoročně v závislosti na délce stipendijního pobytu udělováno osm až dvacet stipendií studentům z České republiky a Bavorska, kteří budou jako rodilí mluvčí po dobu několika měsíců podporovat výuku němčiny nebo češtiny ve školách v příslušné sousední zemi.

"Přeshraniční spolupráce bohužel kvůli jazykové bariéře často zůstává spíše na povrchu. To potvrdil i náš nejnovější výzkum v pohraničí. Jazykové asistenty proto vnímáme jako ambasadory porozumění a stipendijní program jako pilotní projekt, který bychom v budoucnu rádi rozšířili o další spolkové země," zdůrazňují Petra Ernstberger a Tomáš Jelínek, ředitelé Česko-německého fondu budoucnosti.

Program je konkrétně zaměřen na bavorské vysokoškolské studentky a studenty, kteří by jako jazykoví asistenti rádi posílili výuku němčiny na českých školách, a naopak na studentky a studenty českých vysokých škol, kteří budou jako rodilí mluvčí podporovat výuku češtiny v Bavorsku. Délka stipendijního pobytu se může pohybovat v rozmezí od 3 do 10 měsíců, výše měsíční stipendijní podpory činí 850 EUR.