Fond budoucnosti podpoří zájem o výuku češtiny a němčiny

Foto: Archiv Radio Prag

Česko - německý fond budoucnosti chce podpořit zájem o studium češtiny a němčiny v České republice a v Německu. Lepší poznání jazyka obou sousedních zemí vyhlásil dokonce za jednu ze svých priorit pro léta 2011 a 2012. Do konce září proto přijímá žádosti o podporu projektů, které k němu přispějí. Úspěšní žadatelé od fondu získají až 70 procent nákladů na projekt. A proč se fond rozhodl podporovat právě studium jazyků? Na to jsme se zeptali ředitele fondu Tomáše Jelínka:

Tomáš Jelínek
"My jsme se především rozhodli vyhlásit jakýsi akcent na příští rok a tím je podpora jazyka. Jde nám o to, abychom vyslali signál, že probuzení zájmu o výuku jazyka sousedů považujeme za prioritní."

A proč by právě studium jazyků mělo mít prioritu? V čem vidíte tu výhodu?

"My jsme každopádně přesvědčeni o tom, že znalost jazyka našeho partnera je tou nejlepší cestou, jak zajistit základy porozumění a vůbec navázání partnerství. A porozumění, partnerství a sblížení mezi Čechy a Němci je tím hlavním úkolem, který fond budoucnosti má."

Vám se budou přihlášky do tohoto projektu teprve scházet, a to ke konci září. Nicméně jakou máte představu? Jak by ty projekty měly vypadat?

"Nám jde v prvé řadě o to, aby i tyto projekty byly vymýšleny i realizovány v česko - německé spolupráci. To znamená, že tak jako u ostatních projektů je podmínkou, aby se Češi a Němci společně zamysleli nad tím, jaké cesty zvolit, aby se zájem o výuku jazyka zvýšil. Konkrétně může jít třeba o odbourávání předsudků, které jsou s tou druhou řečí spojovány. Jsou tady metody, jako je jazyková animace, které umožní navázání prvních kontaktů s druhým jazykem. Nebo může jít o projekty, kdy zúčastnění mohou sdělovat ostatním své dobré zkušenosti, k čemu jim vlastně znalost druhého jazyka byla, a tím dávat pozitivní příklady."

Jak velký bude vás finanční příspěvek pro tyto projekty?

"Tady není žádné omezení, tak jako dosud. Budeme jistě podporovat projekty od těch nejmenších, které začínají někde u pěti set nebo tisíce euro, jsme ale samozřejmě otevřeni i podpoře větších projektů. Některé naše projekty dosahují výše až sta tisíc euro."

Jakou částku máte na podporu tohoto projektu studia jazyků?

"Tato podpora je součástí celkové nadační politiky fondu budoucnosti a fond rozděluje ročně tři miliony euro."

Počítáte s tím, že tyto projekty studia češtiny a němčiny budou probíhat po celé republice, nebo se budou koncentrovat do příhraničních oblastí?

"V zásadě je tato podpora otevřena všem z celé České republiky a z celé Spolkové republiky Německo. Předpokládáme, že některé projekty budou zacíleny na příhraniční oblasti, zejména pokud by šlo o zájem o výuku českého jazyka v Německu. Tam samozřejmě předpokládáme těžiště v příhraničních oblastech."

Jaký podle vašich zkušeností mají Němci zájem o češtinu?

"Já myslím, že můžeme pozorovat dva protichůdné trendy. Na jedné straně ten pozitivní, v německém pohraničí, kde význam češtiny stoupá. A naopak negativní trend lze pozorovat na univerzitní úrovni, kde zájem o studium češtiny v rámci slavistiky tento pozitivní trend nevykazuje. Ale i tam si myslíme, že je možné se i s pomocí fondu budoucnosti tomuto trendu postavit."

Studium cizích jazyků není samozřejmě záležitostí několika měsíců nebo jednoho roku. Počítáte s tím, že to bude dlouhodobý projekt, který budete třeba podporovat několik let?

"Samozřejmě půjde v první řadě o to, abychom po jednom nebo půldruhém roce vyhodnotili výsledky tohoto našeho kroku. A pokud se ukáže, že většina projektů svůj cíl splnila a bude mít smysl je podporovat i nadále, budeme jistě otevřeni další podpoře."


Bližší informace o Česko - německém fondu budoucnosti a jeho projektech jsou na webu www.fondbudoucnosti.cz.