Tajemství českého divadla a muzikálu. To je letošní téma České školy v Madridu

Noc s Andersenem

Posílení vazeb s Českou republikou prostřednictvím českého jazyka - to je hlavní cíl České školy v Madridu, která nabízí nejrůznější aktivity i španělsky mluvícím lidem z jiných částí světa.

Česká škola v Madridu je jedinou institucí ve Španělsku, která nabízí pravidelnou výuku českého jazyka tak, jak se ho učí děti na českých základních školách. Funguje o sobotách v prostorách Colegio Amanecer, ale nabízí také online kurzy a workshopy pro španělsky mluvící z celého světa, zejména z Ameriky.

Jak uvedla jedna z učitelek Tereza Švachová pro Radio Prague International, Česká škola se snaží posilovat vztah studentů k češtině již od útlého věku, proto sem chodí i děti předškolního věku.

Tereza Švachová | Foto: Martina Kutková,  Radio Prague International

"Většinou v nich koluje španělská i česká krev. Mají jednoho rodiče Španěla, druhého mají Čecha. Většinou je to Češka, ale máme tam i tatínky Čechy. Potřebují, aby děti mluvily česky, protože tady mají zázemí, babičky, prababičky. Babičky neumí třeba španělsky nebo anglicky, tak aby se s nimi děti dorozuměly. Zároveň dětem neustále připomínáme jejich kořeny".

Knihovna je srdcem školy

Každý školní rok se Česká škola zaměřuje na určité téma, letos je to například "Tajemství českého divadla a muzikálu". Loni to byl folklor. K tomuto tématu roku směřují i doprovodné aktivity, jako jsou projekce divadelních představení nebo vznik divadelního kroužku.

Kromě toho se podle Terezy Švachové pořádají tvůrčí dílny, kde si můžete vyrobit vánoční nebo velikonoční dekorace. Další oblíbenou aktivitou je takzvaná Noc s Andersenem, kdy děti v rámci literárního večera přespí ve škole. A Česká škola má také vlastní knihovnu.

"Knihovna je náš klenot, srdce školy. Začínala na dvou poličkách. Teď už máme dvě skříně. Potřebujeme ještě větší prostor, protože knih přibývá. O knihovnu se staráme my stážisti. Doplňujeme, třídíme, půjčujeme a děti jsou z toho nadšené."

I Tereza Švachová je jednou ze stipendistek. Studuje pedagogiku se zaměřením na český jazyk a výchovu k občanství na Univerzitě Hradec Králové.

Škola v Madridu je zkušenost, kterou bych v Česku nezískala

Práci na České škole v Madridu hodnotí jako cennou zkušenost, kterou by určitě doporučila všem zájemcům o učitelské povolání. Nejenže měla možnost poznat novou kulturu a nový způsob života, ale získala také profesní zkušenosti, které by v Česku nikdy nezískala.

Chápu, že se dětem moc v sobotu do školy nechce. A motivovat je, aby si ten čas na češtinu našly, je pro mě velkou výzvou.

"Ty děti chodí přes týden do španělské školy a musím říct, že to španělské školství je náročné. Chodí od rána do večera do školy, mají kroužky, píší spoustu testů. Jsou zahlcení. Přes týden tedy chodí do španělské školy a v sobotu do české. Mám sedmou třídu. Chápu, že se dětem moc v sobotu do školy nechce. A motivovat je, aby si ten čas na češtinu našly, je pro mě velkou výzvou."

Tereza Švachová dodává, že do Španělska přijela na stáž v rámci programu Erasmus+, přestože neuměla španělsky a neznala španělskou kulturu. Příchod do zcela nového prostředí ji však ještě více obohatil. Vyučujícími jsou jak stipendisté, tak i další obyvatelé Madridu. Všichni investují svou energii do České školy ve svém volném čase.

"Za zmínku stojí, že v České škole v Madridu působí také logopedka, která pracuje hlavně s předškolními dětmi a s dětmi v prvním ročníku. Největší problémy jim dělají sykavky "s, z, š, ž" a pak "r a ř". Tak právě na to máme logopeda."

Jak vysvětluje Tereza Švachová, Česká škola v Madridu také hodně pracuje s rodiči dětí, kteří mohou navštěvovat nejrůznější aktivity a také využít kurzů češtiny jako druhého jazyka, které centrum nabízí také španělským rodičům, kteří se chtějí jazyk naučit.

Český folklor v Madridu | Foto: Česká škola Madrid
Autoři: Zdeňka Kuchyňová , Martina Kutková
klíčové slovo:
spustit audio