NSS zrušil část návštěvního řádu Šumavy o splouvání Teplé Vltavy

Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil návštěvní řád Národního parku Šumava v bodu, který umožňoval registrovaným vodákům splouvání Teplé Vltavy mezi Soumarským Mostem a Pěknou. Vyhověl tak Okrašlovacímu spolku Zdíkovska. Podle ekologů ze spolku chybělo k vydání sporné části návštěvního řádu posouzení dopadů na životní prostředí. ČTK to zjistila z rozhodnutí NSS. Okrašlovací spolek dlouhodobě upozorňuje například na to, že v Teplé Vltavě žije kriticky ohrožená perlorodka říční. Návštěvní řád platný v letošní vodácké sezoně podmínil splavnost úseku předchozí registrací každé vodácké posádky a stanovil řadu dalších omezení. Úsek mezi Soumarským Mostem a Pěknou je nejpřísněji regulovanou částí Teplé Vltavy. Počet vodáků tam za posledních deset let poklesl asi o polovinu. Okrašlovací spolek Zdíkovska v návrhu na zrušení části návštěvního řádu poukázal na to, že sporný úsek je součástí Evropsky významné lokality Šumava a sítě Natura 2000. Proto mělo vydání řádu předcházet posouzení vlivu na životní prostředí v lokalitě. Nejvyšší správní soud potvrdil, že se stala chyba. Správa národního parku opatření vydala nezákonným způsobem.