O víkendu a v pondělí vyvrcholí letošní připomínky Husova výročí

Letošní připomínání osobnosti a díla Jana Husa, jehož život skončil kvůli jeho veřejně prezentovaným názorům na tehdejší církev před 600 lety na hranici, vyvrcholí během příštích několika dnů. Husovské slavnosti organizované několika církvemi se uskuteční 5. a 6. července v centru Prahy. Na Betlémské kapli bude odhalen reliéf tvořený světlem, na několika místech se budou číst Husovy texty a pondělní program vyvrcholí tichým průvodem k Vltavě.

Hus byl nejen kazatel, ale také mistr pražské univerzity. Ta se k připomínce výročí připojila výstavou, která ho představuje v roli studenta, učitele, děkana i rektora této univerzity. V Karolinu je přístupná do 28. srpna. V sobotu večer začnou slavnosti Jana Husa na hradě Krakovec, kde Hus pobýval a odkud se v říjnu 1914 vydal na koncil do Kostnice. V Praze se v sobotu v noci uskuteční světelné a hudební představení s názvem Betlémská odysea, při níž se na fasádu Betlémské kaple bude promítat videomapping. O dva dny později, ve výroční den Husovy smrti, bude na průčelí kaple odhalena instalace, která bude mít trvalý i pomíjivý charakter. Nápis Za pravdu má vznikat prostoupením slunečních paprsků skrz několik malých kovových destiček připevněných k fasádě. To, zda je vidět, či nikoli, záleží na počasí. Stejný nápis bude umístěn i v Kostnici v německém jazyce na fasádě Stephanschule, kde byl Jan Hus vězněn.

Hlavní program výročí, Husovské slavnosti 2015, které pořádá Českobratrská církev evangelická a Církev československá husitská, začnou v neděli na Staroměstském náměstí v Praze a potrvají i v pondělí. "Nejde o oslavu smrti, která zůstává tragickou událostí, nýbrž o živého Husa," říká k oslavám Tomáš Butta, patriarcha Církve československé husitské. Hus podle něj inspiruje nejen k cestě víry, ale i k solidaritě a k přátelské sounáležitosti mezi lidmi a národy. Husovo výročí rezonovalo i ve Vatikánu, papež František přijal v červnu potomky české reformace - husity a evangelíky. "Zřejmě poprvé v historii byli takto přijati na audienci představitelé Církve československé husitské ve Vatikánu," připomíná Butta. Podle českých křesťanů byla Františkova audience završením snah, k nimž vyzval sv. papež Jan Pavel II. Papež František řekl, že Husovým upálením byla zraněna římskokatolická církev. Vyzval k tomu, aby církev sporné otázky z minulosti řešila s novým vhledem.