Obce mohou zadávat zakázky na likvidaci záplav rychleji než jindy

Obce a kraje mohou v době záplav objednávat firmy na odstraňování škod rychleji, než za standardní situace vyžaduje zákon o veřejných zakázkách. Upozorňuje na to v aktuální tiskové zprávě Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který nad dodržováním zmiňovaného zákona dohlíží. Úřad aktuálně zveřejnil manuál, který zadavatelům poskytuje návod jak v krizové situaci postupovat. "Kromě využití zakázek malého rozsahu mohou zadavatelé v postižených oblastech uplatnit i jednací řízení bez uveřejnění. Tento postup je rychlý a operativní, je nicméně omezen pouze na krajně naléhavé případy," uvedl pro ČTK předseda ÚOHS Petr Rafaj. Zákon předpokládá, že v případě živelních katastrof, například právě v době záplav, je možné zadat zakázku ve zjednodušeném řízení výzvou přímo jedinému zájemci bez jejího uveřejnění. Zákon navíc předpokládá, že určité formality lze splnit zpětně. Je ovšem nutné, aby tento postup obce a kraje používaly pouze při odstraňování škod způsobených přírodními katastrofami.