Oběti trestných činů by měly získat před soudem větší práva

Vláda podpořila návrh poslance a exministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila (ODS), aby soudy mohly přiznávat obětem trestných činů náhradu škody i za nemajetkovou újmu. Sněmovna má ale na projednání novely trestního řádu málo času. Pokud ji neschválí už v prvním čtení, nestihne ji projednat do voleb. V současnosti může soud rozhodnout v trestním řízení o odškodnění jen v případě majetkové újmy, kterou lze vyjádřit v penězích. V ostatních případech se musí poškození domáhat náhrady žalobou na ochranu osobnosti. Podle předkladatelů úprava posílí práva poškozených. Oběti trestné činnosti podle nich možnosti domáhat se náhrady škody v civilním řízení příliš často nevyužívají. "Přirozenou reakcí na prožité trauma bývá snaha 'na celou věc co nejrychleji zapomenout' a neprodlužovat dobu, kdy je toto trauma projednáváno před orgány veřejné moci," uvedli v důvodové zprávě. "Cílem předložené novely je umožnit, aby o náhradě morální a jiné škody, shodně jako o náhradě majetkové škody, mohlo být rozhodnuto již v průběhu trestního řízení," napsali autoři. Soud by oběť odkázal na občanskoprávní řízení jen v případě, pokud by rozhodování o odškodnění trestní řízení podstatně prodlužovalo.

Autor: Peter Gabaľ