Obyvatel ČR do září díky přistěhovalcům přibylo na 10,546 milionu

Obyvatel České republiky za letošní první tři čtvrtletí přibylo o zhruba 7800 na 10,546 milionu. Za nárůstem jsou jen přistěhovalci, víc lidí totiž zemřelo, než se narodilo. Uzavřených manželství bylo meziročně víc, rozvodů méně. Sňatků letos do konce září přibylo o 742 na 40.850. Ženichům bylo v průměru 31,9 roku, nevěstám 29,2 roku. Rozvodů bylo méně než před rokem, jejich počet klesl o 614 na 19.157. Předběžná čísla zveřejnil Český statistický úřad. Ze zahraničí přišlo do Česka za tři čtvrtletí 25.583 lidí, vystěhovalo se jich naopak 17.110.

Narozených statistici evidují 83.622, což bylo o 21 víc než před rokem. Nejvíce rodily třicetileté ženy a nejčastějšími prvorodičkami byly osmadvacetileté ženy. Vzrostl počet dětí narozených mimo manželství, z celkového počtu jich bylo skoro 48 procent a u prvorodiček dokonce 58 procent. Zemřelých do konce září meziročně výrazně přibylo, podle statistiků hlavně kvůli nárůstu v prvním čtvrtletí. Za tři čtvrtletí v ČR zemřelo 84.250 lidí, o rok dřív jich bylo o 6213 méně. Muži umírali v mladším věku. V době smrti jim bylo v průměru 72,2 roku, zatímco ženám 79,5 roku.

Počet obyvatel Prahy se od počátku roku do konce září zvýšil o 5629 na 1,264.708 lidí. Přibylo jich hlavně díky stěhování. Do hlavního města se za devět měsíců přistěhovalo o 3983 lidí víc, než odešlo. Zároveň se narodilo o 1646 lidí více, než zemřelo.