Odborníci: Stát by měl definovat "nejlepší zájem dítěte"

Podle zástupkyně veřejného ochránce práv Anny Šabatové i podle odborníků zabývajících se náhradní rodinnou péčí chybí České republice jednotná koncepce péče o děti, které nevyrůstají ve funkční rodině. K tomuto závěru dospěli účastníci úterní besedy, kterou organizovalo ministerstvo práce a sociálních věcí. Obecní úřady by měly rodičům více pomáhat postarat se o děti, například pomoci jim nalézt ubytování. V mnoha případech rodiče přicházejí o své děti proto, že jim nedokáží zajistit bydlení.

Podle průzkumu, který ministerstvo práce a sociálních věcí uskutečnilo v krajích, chybí pro efektivní sociální práci s rodinou dostatek sociálních bytů a azylových lůžek. Kraje si také stěžovaly na nedostatečný počet sociálních pracovníků a absenci motivačních prostředků pro změnu chování rodičů. Ředitelka dětského diagnostického ústavu v Liberci Božena Lányová upozornila na to, že domovy a výchovné ústavy na severu Čech jsou přeplněny. Děti jsou často z rodiny odebrány pro chudobu rodičů a další problémy, které s ní souvisejí. Jedním z důvodů nedostatečné práce s rodiči je podle Šabatové malý počet sociálních pracovníků. V Krnově a v Karviné připadá na jednu sociální pracovníci 500 případů. Podle Šabatové je nedostatečná péče sociálních pracovníků důsledkem nejen jejich přetížení, ale také "nekvalifikovanosti, povýšenosti, pohrdáním klientem a neschopnosti vcítit se do toho, jak závažným zásahem do rodiny je odnětí dítěte".