Odborová centrála představila své představy o penzijní reformě

Představitelé Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) zveřejnili své představy, jak by se měla řešit důchodová reforma. Mimo jiné by podle nich měla zůstat zachována současná sazba plateb na sociální pojištění ve výši 28 procent ze superhrubé mzdy. Varianty navržené Poradním expertním sborem ministra práce a sociálních věcí a ministra financí, takzvanou Bezděkovou komisí, přitom počítají s jejím snížením na 23 procent. "Ve prospěch zaměstnavatelů a jejich konkurenceschopnosti se s úlevami na pojistné a ve slevách na daních udělalo v posledních letech extrémně mnoho, když to porovnáme s obdobným zatížením a podporou zaměstnavatelů v zahraničí," řekl ČTK expert ČMKOS Vít Samek. Uměle se podle něj zde drží cena práce dole, a přitom není na místě pokračovat ve zlevňování pracovní síly. Jde to prý proti jiným cílům, jakými jsou znalostní ekonomika a náročné výrobní procesy. I nadále by měl podle ČMKOS být zachován současný systém valorizace důchodů i současný náhradový poměr.

Z variant navržených komisí, kterou vedl Vladimír Bezděk, ČMKOS preferuje druhou, menšinovou. V ní by člověk odváděl celou platbu na sociální pojištění do státního pilíře, ze svého by si ovšem mohl další tři procenta spořit na individuálním penzijním účtu. Pokud by tak učinil, stát by mu přispěl stejnou částkou. V první variantě by odváděl do státního pilíře pouze část. Tři procenta by musel povinně odvádět do soukromého spoření.

Autor: Peter Gabaľ