Odsun sudetských Němců byl správný, soudí více než polovina Čechů

Více než polovina Čechů si myslí, že odsun sudetských Němců na základě poválečných Benešových dekretů byl spravedlivý. Dvě třetiny lidí také zastává názor, že Benešovy dekrety by měly platit i nadále. Jen sedm procent Čechů by je zrušilo. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Obdobně skončily i ankety provedené v uplynulých letech. Podle pětiny dotázaných byl sice odsun německého obyvatelstva z českých zemí nespravedlivý, ale za minulostí by se měla udělat tlustá čára, aby nezatěžovala současné vztahy. Jen zhruba pět procent Čechů by se za odsun Němců omluvila. Ještě méně, tři procenta občanů, by bývalé osadníky pohraničí odškodnila. Benešovy dekrety ze 40. let minulého století se netýkaly jen Němců, ale i Maďarů. Dokumenty rozhodly o rozdělení zemědělského majetku, zbavil majetku ty, kteří v minulosti získali německé nebo maďarské občanství a další dekret umožnil konfiskaci jejich veškerého majetku. Československo tehdy opustilo kolem tří milionů Němců a 30.000 Maďarů.