Ombudsman Motejl: Transformační zákon alespoň částečně pomůže restituentům

Parlamentem připravovaná novela transformačního zákona alespoň částečně uspokojí požadavky restituentů, kterým nebyl dosud vrácen zemědělský mobiliář - například stroje a dobytek. Již nyní je ale jasné, že majetek v jeho původní ceně nezískají, řekl ombudsman Otakar Motejl. Vrátit majetek v jeho původní ceně neumožňuje finanční situace družstev, která s původním majetkem občanů hospodaří. "Je to realita, na které žádná chtění ani silná slova nic nezmění. Jednoduše ten původní majetek tady není," řekl Motejl ČTK.

Celková výše nevypořádaných zemědělských podílů se pohybuje přibližně okolo 15 miliard korun. Ombudsman od počátku své činnosti poukazoval na špatné postavení restituentů. Mnohá družstva, která s jejich původním majetkem hospodařila, mobiliář v uplynulých letech převáděla na jiné právní subjekty, které již nebyly povinné se s požadavky restituentů zabývat. Situaci navíc komplikuje finanční úpadek a mnohdy i zánik původních družstev. Motejl na problém upozornil zákonodárce za uplynulé roky hned třikrát. Zdůrazňoval přitom, že stát transformačním zákonem na jedné straně přiznal restituentům právo na vypořádání za majetek, který pozbyli, nevytvořil ale záruky, aby tito lidé svého práva dosáhli.