Opavu a Krnov navštíví tři princezny a dva princové z Lichtenštejna

Opavu a Krnov na Bruntálsku navštíví 24. května tři princezny a dva princové z Lichtenštejna. Přijedou se podívat na zahájení výstavy ve Slezském zemském muzeu, která bude mapovat 400 let působení tohoto šlechtického rodu na Opavsku a Krnovsku. Toto území se majetkem Lichtenštejnů stalo v roce 1623, kdy Karel I. z Lichtenštejna získal titul vévody krnovského a opavského. Stejný titul dodnes používá i současný lichtenštejnský kníže Jan Adam II. ČTK dnes o návštěvě informoval mluvčí opavského magistrátu Roman Konečný.

Vazby Lichtenštejnů na Opavu jsou historicky velmi těsné. Znak bývalého opavského knížectví se dodnes nachází ve státním znaku Lichtenštejnska. Zámožný rod Lichtenštejnů patřil k nejbohatší tuzemské šlechtě, zejména na Moravě. Vlastnili zde rozsáhlé majetky včetně Lednicko-valtického areálu, zapsaného na seznam kulturního dědictví UNESCO. O značnou část majetků na území někdejšího Československa ale přišli v důsledku pozemkových reforem po první světové válce, zbylý majetek jim byl zkonfiskován po druhé světové válce na základě takzvaných Benešových dekretů.

Proti poválečnému označení za osoby německé národnosti, jehož důsledkem bylo uplatnění Benešových dekretů, se ale Lichtenštejnové brání. Uplatnění dekretů na majetek Lichtenštejnů je příčinou vleklého sporu mezi Českou republikou a Lichtenštejnskem. Oba státy proto navázaly diplomatické styky až v září 2009.