Optické divadlo z 19. století z české sbírky je v seznamu UNESCO

Do světového registru dokumentárního dědictví Paměť světa byly zapsány Světelné pantomimy z konce 19. století, dílo, které společně nominovaly Česká republika a Francie. Světelné pantomimy Emila Reynauda měly podobu optického divadla a jsou považovány za jednoho z předchůdců filmu. Pro Českou republiku jde o pátý zápis do zmíněného registru, který vede UNESCO. Světelné pantomimy tvoří dvě zachovalá díla optického divadla Autour d ́une cabine a Pauvre Pierrot!, které předcházely vzniku filmu. Národní technické muzeum v Praze vlastní 16 filmových políček jedné z pantomim, které byly v roce 1926 darovány České republice.