Osm středoevropských zemí zahajuje nový projekt integrace Romů

Napomoci integraci Romů ze střední a východní Evropy do většinové společnosti je hlavním cílem mezinárodního projektu Dekáda Romů 2005-2015, který ve středu v Sofii zahájili vysocí vládní představitelé osmi zemí regionu. Českou delegaci vedl vicepremiér Pavel Němec. Země zastoupené na konferenci - Bulharsko, Česko, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Rumunsko, Slovensko a Srbsko - se v prohlášení zavázaly "usilovat o zrušení diskriminace a překonání nepřijatelné propasti, která odděluje Romy od zbytku obyvatelstva". Rovněž přislíbily konkrétní opatření ke zlepšení situace Romů ve čtyřech prioritních oblastech: školství, zdravotnictví, zaměstnanosti a bydlení. Prohlášení bylo symbolicky předáno sedmileté romské holčičce Božidaře, která slíbila, že si bude psát deník o hlavních událostech svého života, aby mohla v roce 2015 porovnat dnešní sliby vlád se skutečnou integrací Romů do společnosti.

Dekáda Romů je projekt Světové banky a Institutu otevřené společnosti (OSI - Open Society Institute), v němž se osm států střední a východní Evropy zavazuje ke zlepšování podmínek Romů v letech 2005 až 2015.