Osud zákona o partnerství homosexuálů ve sněmovně nadále nejasný

Osud zákona o registrovaném partnerství osob stejného pohlaví je v Poslanecké sněmovně nadále nejasný. K vyjasnění situace nepřispělo ani čtvrteční opakované druhé parlamentní čtení jeho návrhu. Lidovci znovu navrhli jeho zamítnutí. O zamítnutí předlohy, či naopak o jejím schválení by dolní komora mohla rozhodnout na příští schůzi za tři týdny.

Parlamentní rozprava byla znovu polemikou zastánců a odpůrců zákona. Spor se točil hlavně kolem toho, zda a nakolik může ohrozit tradiční rodinu. Poslanec ODS Jaroslav Plachý uvedl, že národy jsou tak silné a slabé, jak silná nebo slabá je rodina. Varoval, že navržený zákon může oslabit společenské postavení rodiny. Dodal, že oslabení rodiny napomáhá genocidě národa.

Sociální demokrat Zdeněk Jičínský oponoval, že souvislost mezi krizí rodiny a zákonnou úpravou registrovaného partnerství nebyla prokázána. Rozruch mezi některými věřícími poslanci vyvolal Robert Kopecký (ČSSD), který řekl, že jeho původně negativní postoj k registrovanému partnerství změnil "dvojí metr" katolické církve. V narážce na její negativní postoj k homosexuálům a jejich soužití vyjádřil nespokojenost s mírným trestem pro kněze Františka Mertu, který za pohlavní obtěžování ministrantů a mladých chlapců dostal v roce 2001 podmínku. Kopeckého výtky odmítli lidovci Cyril Svoboda a Tomáš Kvapil, kteří zdůraznili, že nelze zobecňovat jeden příklad a že Merta byl souzen za pedofilii, a ne za homosexualitu.

Návrhy na uzákonění svazků homosexuálů sněmovnu pravidelně rozdělují napříč stranami. Jednotně proti bývá jen KDU- ČSL. Obecně platí, že víc zastánců má tento zákon na levici. Dolní komora v minulosti obdobný návrh už třikrát zamítla.