Čeští evangeličtí faráři a farářky mohou žehnat svazkům homosexuálů, synod jim dal zelenou

Českobratrská církev evangelická přišla o víkendu s přelomovým rozhodnutím. Synod, tedy nejvyšší shromáždění církve, odsouhlasil možnost požehnání svazků osob stejného pohlaví, pokud o to požádají. Dosud církev nechávala rozhodnutí na členech jednotlivých farních sborů. Vedení katolické církve požehnání svazků lidí stejného pohlaví zatím odmítá.

Foto: Českobratrská církev evangelická

„Synod Českobratrské církve evangelické souhlasí s možností požehnání svazků osob stejného pohlaví, pokud o to požádají,“ uvádí se ve schváleném usnesení. Z dalšího textu je ale patrné, že vedení církve připouští, že názory na tuto otázku nejsou v církvi jednotné:

„Synod vnímá, že názory na tuto otázku nejsou v církvi jednotné, podporuje činnost komise pro soužití s LGBTQ lidmi a pokračování diskuze v církvi o tomto tématu. Synod konstatuje, že žádný kazatel není povinen žehnat svazkům osob stejného pohlaví.“

Pavel Pokorný | Foto: Českobratrská církev evangelická

Ohledně reformního návrhu se na jednání synodu rozhořela velká diskuze. „Vnímám, že situace v církvi je složitá, ale zároveň, že ten návrh je dobrý. Pouze je třeba přijmout formulační úpravu,“ řekl v on-line reportáži na webu církve Pavel Pokorný, synodní senior, tedy nejvyšší duchovní představitel Českobratrské církve evangelické. „Uvědomil jsem si, že letos tu nezaznívají žádné hlasy proti žehnání stejnopohlavním párům, přesto na tyto hlasy bereme ohled. Je to velká velkorysost,“ prohlásil.

Někteří představitelé církve ale na jednání synodu upozorňovali na možná úskalí přijetí návrhu. Ke zdrženlivosti a pomalejšímu postupu vyzval například náměstek synodního seniora Roman Mazur.

Foto: Českobratrská církev evangelická

„Věcně pojmenovat, že se neshodneme a pravděpodobně menšinové konzervativní části a konstatovat, že je možné se nepřipojit. Má to pro mě dvě zásadní úskalí. Bude to mít dopady do řádů,  na vztah mezi kazateli a staršovstvy, protože někdy nebudou v souladu. To chce promyslet, což teď asi nedokážeme vůbec odhadnout, co se stane,“ upozornil.

Vlastislav Stejskal, delegát z Moravskoslezského seniorátu, upozornil na generační střet, pečlivé rozhovory dokážou podle něj víc než zbrklé hlasování. „Návrh mi připadá rychlý a nepřipravený,“ řekl.

Mějme odvahu

Podle podporovatelů usnesení má Českobratrská církev vyjít vstříc homosexuálním lidem, kteří jsou podle nich ve většině ostatních církví odmítáni a v horším případě i ostouzeni.

Ema Pospíšilová | Foto: Českobratrská církev evangelická

„To, o čem budete hlasovat, se mě osobně týká, jsem homosexuální. Českobratrská církev evangelická byla jediná církev, která se mi v době, kdy jsem si svoji sexuální orientaci uvědomila, jevila jako bezpečný prostor. Teď je načase – možná trochu kostrbatě a nepřipraveně – říct lidem tam venku: my o vás stojíme, tak pojďte k nám. Tak to prosím pojďme udělat. Zkusme být odvážní a nebát se toho, že je to nepřipravené,“ prohlásila delegátka mládeže Ema Pospíšilová. Její slova sklidila potlesk.

Synod nakonec odmítnul návrh Romana Mazura odložit rozhodnutí na příští rok. „Roční odklad ničemu neprospěje a nic nezmění. Odešli snad lidé ze sboru, kde je rozvedený farář? Mějme odvahu,“ zaznělo také v diskusi. V tajném hlasování pak byl jednoznačnou většinou hlasů návrh schválen. V praxi se tato změna v přístupu duchovních k homosexuálům má začít uplatňovat v roce 2026.

Českobratrská církev evangelická je druhou největší církví v Česku po katolické církvi a největší protestantskou církví v tuzemsku. K  českobratrské církvi evangelické se při sčítání lidu v roce 2001 hlásilo 117 212 obyvatel České republiky, o deset let později 51 936 obyvatel.