Osudy Čechoslováků v gulagu představí nová kniha

Historici z Ústavu pro studium totalitních režimů připravili knihu, která má přiblížit osudy lidí z bývalého Československa, kteří prošli sovětským gulagem. Do tohoto systému pracovních táborů se dostávali lidé, kteří byli režimu nepohodlní. Knihu Čechoslováci v Gulagu připravili Adam Hradilek, Jan Dvořák a Jaroslav Formánek a tvoří doprovod k třídílnému cyklu České televize, který se na obrazovky dostane na konci října. Adam Hradilek ČTK řekl, že badatelé při pátrání po osudech lidí spolupracují zejména s archivy na Ukrajině.

Kniha popisuje málo známou historii Čechoslováků, které ve 20. až 50. letech 20. století postihly represe v Sovětském svazu. "Na tragických životních osudech dvanácti Čechoslováků a jejich rodinných příslušníků a přátel demonstruje zvůli sovětské totalitní moci, která nemilosrdně likvidovala či k otrocké práci bezohledně využívala i domnělé odpůrce režimu," uvádějí autoři v úvodu publikace.