Historikové získali informace o Čechoslovácích zadržovaných v sovětských zajateckých táborech

Foto: ČT24

GUPVI - zkratka sovětské Hlavní správy vojenských zajatců a internovaných není příliš známá, přesto v zajateckých táborech, které pod ni spadaly, byli zadržováni i občané někdejšího Československa.

Foto: ČT24
Ústav pro studium totalitních režimů nyní získal z ruských archivů tisíce záznamů o těch, kteří v letech 1941 až 45 zajateckými a internačními tábory prošli a někteří z nich se domů už nevrátili.

V systému táborů GUPVI neskončili jen váleční zajatci, ale právě i tzv. internované osoby, říká Stanislav Mičev, ředitel Muzea Slovenského národního povstání.

"Mezi internované osoby patřili např. Poláci, kteří na území Běloruska nebo Ukrajiny byli pro režim nepohodlní a byli přesunuti na jiná území Sovětského svazu. Týkalo se to nejen Poláků, ale také Němců, volyňských Čechů a dalších," uvedl Stanislav Mičev, právě od něj záznamy o Čechoslovácích symbolicky převzal ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Zdeněk Hazdra. Podle něj předáním materiálů činnost badatelů nekončí.

Foto: archiv ČRo - Radia Praha
"Čeká nás další práce. Je na nás, abychom se získanou databázi pokusili zanalyzovat a vyhodnotit. Tento projekt nemá význam jen vědeckovýzkumný, ale i morálně lidský. Očekáváme, že rodiny, jejichž členové prošli těmito tábory a nic bližšího o nich nevědí, tak i tyto informace poslouží k dohledání personálních spisů v moskevských archivech a objasnění jejich osudů."

Komplikovaná otázka válečných zajatců

Historik Adam Hradilek z Ústavu pro studium totalitních režimů upozorňuje, že se především zabývají osudy lidí z Československa, kteří byli na území sovětského svazu perzekuováni například kvůli politickému přesvědčení nebo prostě jen proto, že se dostali do soukolí režimu.

Adam Hradilek,  foto: Martina Bílá
"Zajatci jsou jiná otázka. Je třeba si uvědomit, že šlo o členy armád, které se podílely na válečných operacích proti Sovětskému svazu. Víme, že velká část československých členů jednotek, které se podílely na válečných operacích v Sovětském svazu, zběhla k Sovětům. Byli mezi nimi i Židé, kteří byli nasazeni v maďarských pracovních jednotkách, Rusíni, Češi, čeští Němci. Ta otázka je opravdu velice komplikovaná a zajímavá."

Podle dostupných údajů prošlo v letech 1941 až 45 zajateckými a internačními tábory téměř 70 000 Čechoslováků. Číslo ale nemusí být přesné a konečné.