Pavel Kosatík představil knihu o osudech Přemysla Pittra

sam_proti_zlu1.jpg

Sám proti zlu. Život Přemysla Pittra (1895 -1976), tak se jmenuje nová kniha Pavla Kosatíka, kterou ve čtvrtek představil v Pedagogickém muzeu J.A. Komenského v Praze.

"Dobro je nefotogenické, nepodrobitelné sloganu. Křehké a subtilní, ohroženo z jedné strany zlem a z druhé kýčem...Dobro se neplánuje, prostě se koná. Ze všech těchto důvodů k němu často přistupujeme s ostychem, který nás neopouští ani tam, kde jsou jeho projevy nesporné," těmito slovy začínal článek Pavla Kosatíka před lety uveřejněný v časopisu Týden. Byl věnován českému křesťanskému humanistovi, pedagogu a publicistovi Přemyslu Pittrovi.

Při prezentaci knihy se na článek odvolával Jiří Beneš z Nadace Přemysla Pittra a Olgy Fierzové:

"Přiznávám, že jsem byl jedním z těch, kdo Pavla Kosatíka za tímto účelem oslovil a jedním ze silných důvodů pro tuto volbu mi byla právě citovaná úvaha o povaze dobra. Naznačovala totiž, že Pavel Kosatík už dávno pro sebe nalezl klíč, který otevírá přístup k tak nesnadno zařaditelné osobnosti."

Jméno Přemysla Pittra bývá nejčastěji spojováno s akcí "Zámky", při níž Pitter po válce na několika českých zámcích pečoval o děti bez ohledu na jejich národnost - setkaly se na nich děti židovské z koncentračních táborů i německé z československých internačních táborů.

Prezentace knihy se v Pedagogickém muzeu nekonala náhodou. Připomněla to i ředitelka muzea Markéta Pánková:

"Byli jsme rádi, že jsme mohli autorovi této knihy poskytnout archiv Přemysla Pittera a Olgy Fiertzové, který je v Pedagogickém muzeu uložen od roku 1991 a připutoval sem ze Švýcarska."

Právě ve Švýcarsku prožil Přemysl Pitter posĺední roky života, které strávil v emigraci, a ze Švýcarska pocházela i jeho spolupracovnice Olga Fiertzová.

Autor knihy Pavel Kosatík při jejím představení uvedl:

"Příběh takového člověka není podle mě příběhem, který se čte tzv, zdravým rozumem. Životopis se píše tak, že naznačíte, co ten člověk dělal, jaké měl možnosti, jak s nimi zacházel a ten čtenář by měl posoudit: aha, takhle to mohlo být, takhle ne...rozumem se prostě k tomu vztahuje. A teď máte před sebou člověka, kde si s tím rozumem vůbec nevystačíte. On se pohyboval velmi často a právě v těch nejsilnějších momentech života mimo tzv. ´zdravý rozum´. Ty nároky, které on vznášel na člověka a kterými se inspiroval zejména v Novém zákoně, tak byly naprosto absolutní. To nebyly takové nároky, které usnadňují život, ale které ho naopak velmi neobyčejně ztěžují."

Příběh Přemysla Pittra je podle Kosatíka velmi silný a pozitivní.

"Já si neumím představit, jak taková publikace v dnešní době může fungovat. Nevím, naprosto to netuším. Jistě bych si přál kvůli Přemyslu Pittrovi, aby to mluvilo, poněvadž ta jeho pozice v české společnosti, ať teď nevypadám jako moralizátor, ale zdá se mi nedostatečná nebo naprosto neodpovídající tomu, jaká by podle mě mohla být, tak toto by mohl být jeden ze způsobů, jak to změnit."