Pithart dostal vysoké rakouské vyznamenání

Předseda Senátu Petr Pithart dostal Velký zlatý čestný kříž na stuze za zásluhy o Rakousko. Toto vysoké státní vyznamenání mu udělil rakouský prezident Heinz Fischer za jeho podíl při prohlubování a zlepšování česko- rakouských sousedských vztahů. Velký zlatý čestný kříž na stuze je druhé nejvyšší rakouské státní vyznamenání. Ocenění Pithartovi ve čtvrtek v pražské rezidenci rakouského velvyslance předala předsedkyně Spolkové rady Anna Elisabeth Haselbachová. Pithart se v uplynulých letech zasazoval mimo jiné o posílení středoevropské regionální spolupráce v rámci Evropské unie, a to i v době, kdy vzájemné vztahy obou zemí nebyly příliš vřelé. Ochlazení vztahů způsobily rakouské protesty kvůli spuštění jihočeské jaderné elektrárny Temelín a požadavky na zrušení poválečných Benešových dekretů, které se týkaly odsunu sudetských Němců i Rakušanů. Pithart se v té době setkával nejen se svým protějškem Herwigem Höselem, předchůdcem Haselbachové, ale také například s dolnorakouským hejtmanem Erwinem Pröllem. Při červencovém setkání s Fischerem nastínil možnost, jak posílit dialog mezi experty, historiky a politiky obou států v souvislosti s dekrety.