Plán navrhuje opatření na zlepšení péče o pacienty s demencí

Zlepšit prevenci a péči o pacienty s demencí a zvýšit povědomí o demencích je cílem akčního plánu pro Alzheimerovu nemoc a obdobná onemocnění do roku 2030, který schválila vláda. Dokument navrhuje 49 opatření, která podle autorů povedou ke zlepšení kvality života lidí s demencí a lidí, kteří o nemocné pečují. Vzniknout by měla pozice národního koordinátora pro demence, u seniorů by se také měla pravidelně testovat paměť. Materiál společně vypracovala ministerstva zdravotnictví a práce a sociálních věcí.

Podle demografických predikcí v příštích 30 letech významně vzroste podíl obyvatel starších 65 let, s čímž bude nevyhnutelně spojen nárůst počtu seniorů s neurodegenerativními onemocněními, jako je Alzheimerova nemoc či jiné typy demencí. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) žilo v roce 2017 v Česku 102.000 lidí s diagnózou demence, u 60 procent šlo o Alzheimerovu nemoc.