V ČR přibývá lidí s demencemi, služby pro ně ale chybí

Ilustrační foto: Filip Jandourek, ČRo

V Česku rychle přibývá lidí s Alzheimerovou chorobou a jinými demencemi. Od roku 1990 se jejich počet podle propočtů zdvojnásobil. Úmrtnost se pak za posledních deset let zvedla víc než sedmkrát. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ). Podle odborníků je důvodem stárnutí společnosti. Rozvoj služeb a specializovaných zařízení s ním ale krok nedrží.

Ilustrační foto: Filip Jandourek,  ČRo
Před deseti lety Alzheimerova choroba a demence nepatřily ani do první desítky hlavních příčin úmrtí v Česku. Loni byly už sedmým nejčastějším důvodem. Podle statistiků mohly za smrt každé 23. ženy a každého 45. muže.

Loni těmito nemocemi trpělo na 167.000 lidí. Jak však uvádí Martina Mátlová z České alzheimerovské společnosti, jedná se o odhady.

"Zatím pořád ještě nevíme, kolik lidí s demencí fakticky v ČR žije. Nicméně na základě zahraničních studií odhadujeme, že jich vzhledem k věkové struktuře české populace je zhruba 170 tisíc?

Trpí Alzheimerovou chorobou i mladší ročníky?

"Typicky se jedná o starší lidi, nicméně na základě těch studií předpokládáme, že lidí do 64 let, kteří trpí Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou demence, je u nás zhruba 9 tisíc."

Postihují tyto choroby stejně muže i ženy nebo jsou tam rozdíly?

"V absolutních číslech je poměrně velký rozdíl, zhruba dvojnásobek. Více než 110 tisíc žen s demencí a 56 tisíc mužů."

Stoupá také úmrtnost na Alzheimerovu chorobu. Podle statistiků se za posledních deset let zvedla více než sedmkrát.

"Pokud se bavíme o úmrtích na Alzheimerovu chorobu, tak se bude pravděpodobně jednat o staré lidi, kteří mají i nějaké další nemoci. To znamená, že jedním z vysvětlení pro ten nárůst může být to, že se častěji jako příčina úmrtí uvádí právě Alzheimerova nemoc. Dalším vysvětlením je to, že lidé umírají ve vyšším věku, kdy je pravděpodobnost, že mají Alzheimerovu chorobu nebo jinou formu demence, přece jen vyšší. Na druhou stranu jsem se dívala, že úmrtnost na cévní mozkovou příhodu byla v roce 2009 dvojnásobná než v roce 2018. Chtělo by to nějakou hlubší analýzu."

Jak to vypadá se službami pro nemocné?

"Je rozhodně co dohánět. Podle našich zkušeností bývá velmi obtížné najít kvalitní služby, ať už se člověk rozhodne pečovat o svého blízkého doma, nebo využít nějakou pobytovou instituci. Předpokládáme, že během dvaceti let dojde ke zdvojnásobení počtu lidí s demencí a vidíme, že aktuálně služby nedostačují."

Je nějaký pokrok v léčbě v průběhu posledních deseti let?

"Bohužel nemáme příliš dobré zprávy. Do výzkumu nebo hledání nového léku se investuje hodně peněz, ale valnou většinou ty výzkumy končí neúspěchem. To znamená, že co se týče farmakoterapie jako takové, tak úspěch je prozatím ještě před námi. Nicméně jsou další cesty, kterými je možné Alzheimerovu nemoc nebo její příznaky nějakým způsobem zvládat. Je to například přístup k lidem s demencí, různé nefarmakologické přístupy, například tanec, pohyb a tak dál."

Podle letošní analýzy Asociace poskytovatelů sociálních služeb připadá na tisícovku lidí nad 80 let asi 36 míst v domovech se zvláštním režimem. Pokud by se kapacita nezvýšila, v polovině století by to bylo už jen zhruba 14 míst na tisícovku osmdesátníků a starších. Pro zachování nynější úrovně služby by se do poloviny století musel počet míst zdvojnásobit.

Podle Českého statistického úřadu lidé umírají v pozdějším věku. Nejčastější příčiny ale zůstávají stejné, a to nemoci srdce a cév a rakovina. Ty byly loni za úmrtím téměř tří pětin zemřelých. Lidé nejčastěji umírají v zimních měsících a v březnu a nejméně od května do září.