Naděje pro pacienty s Alzheimerem. Brněnští vědci se přiblížili k léčbě

Alzheimerovu chorobu studují vědci už desetiletí. V současnosti dokážou léky nemoc přibrzdit nebo pozastavit, ale nedokážou ji vyléčit. Brněnští vědci nyní věří, že výsledky jejich výzkumu pomohou vyvinout další vysoce účinné léčivé látky pro tuto civilizační hrozbu 21. století, kterou podle lékařů trpí v současné době v Česku asi 160 tisíc lidí. Experti vkládají naději v látku homotaurin, oznámila Masarykova univerzita.

Alzheimerova nemoc narušuje část mozku a způsobuje pokles myšlení, paměti i úsudku. Bývá nejčastější příčinou demence, která vede postupně k závislosti nemocného na každodenní pomoci jiného člověka. Brněnští vědci z Masarykovy univerzity se nyní podílejí na vývoji léku, který by takový vývoj mohl zvrátit.

Martin Marek | Foto: Masarykova univerzita

Kromě odborníků z Přírodovědecké a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, se výzkumu účastní také vědci z Mezinárodního centra klinického výzkumu a z Masarykova onkologického ústavu. Své výsledky publikovali v časopise Molecular Neurodegeneration.

Klíčovou roli v rozvoji Alzheimerovy demence má apolipoprotein E (ApoE), který se vyskytuje také v mozkové tkáni. Objevili jsme molekulární podstatu nežádoucího hromadění tohoto apolipoproteinu a současně jsme ukázali způsob, jak je možné toto hromadění potlačit potenciálním léčivem, které je již v pokročilé fázi klinického testování s předpokládaným schválením v roce 2025,“ shrnul v tiskové zprávě hlavní význam výzkumu molekulární biolog Martin Marek z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Nahlédli pod pokličku

Právě apolipoprotein hraje důležitou roli ve fungování mozku a je též znám jeho protizánětlivý vliv. V populaci jsou ale rozšířené tři jeho varianty -  ApoE2, ApoE3 a ApoE4. Jž dříve bylo prokázáno, že hlavním rizikovým faktorem pro vznik Alzheimerovy choroby je přítomnost varianty ApoE4. Zdědění této varianty totiž významně zvyšuje riziko Alzheimerovy demence.

„U pacientů se dvěma kopiemi genu pro ApoE4 dochází k většímu poškození paměti, snížení schopnosti běžné každodenní činnosti a k výraznější atrofii mozkové tkáně. O objasnění tajemství ApoE4 se vědci z celého světa pokoušejí již několik desetiletí, avšak až brněnští vědci nyní nahlédli pod pokličku této molekulární záhady,“ vysvětlují vědci v tiskové zprávě.

Ilustrační foto: geralt,  Pixabay,  Pixabay License

Významnou součástí studie byl také výzkum, jak nežádoucímu ukládání ApoE4 v mozkové tkáni předcházet, a tak obnovit jeho důležité buněčné funkce. To znamená, jak zabránit nebo zpomalit rozvoj nemoci a zachovat myšlení a paměť.

„V navazujících biochemických experimentech výzkumníci prokázali, že existuje látka homotaurin, derivát aminokyselin nacházející se v některých druzích mořských řas, která potlačuje nežádoucí hromadění a obnovuje původní funkce v ApoE4 proteinu, a mohla by tak mít „léčebný“ efekt i v klinické praxi,“ píše se ve zprávě.

V dalších studiích se vědci chtějí zaměřit na podrobné mapování změn, které homotaurin v lidském mozku způsobuje.