Plynovod ČR-Polsko a ropovod z Litvínova do SRN mezi projekty EU

Plynovod Stork II, který má propojit Česko s Polskem, či prodloužení ropovodu z Litvínova do rafinerie v německém Spergau se dostaly na aktualizovaný seznam evropských projektů společného zájmu. Seznam celkem 159 klíčových součástí budoucí evropské energetické infrastruktury Evropská komise zveřejnila společně s prvním hodnocením postupu prací na vznikající evropské energetické unii. K podobě seznamu projektů, které budou mít možnost získat evropskou podporu z finančního Nástroje pro propojení Evropy (CEF) a další výhody, se ještě mohou vyjádřit členské země EU i Evropský parlament. Seznam jako takový je úpravou prvotního širšího soupisu z podzimu 2013. Z něj se už nyní několik desítek bodů staví, do konce roku 2017 by mělo být dokončeno 62 projektů. Nyní je tedy na seznamu 108 záměrů v oblasti elektřiny, 77 projektů týkajících se zemního plynu, sedm projektů spojených s ropou a tři projekty inteligentních sítí. Česka se kromě Stork II a propojení Litvínova a Spergau týká také projekt na potrubí plynovodu mezi Břeclaví a Baumgartenem a Reinthalem v Rakousku. Uvnitř ČR je v evropském zájmu stavba vnitřních tras, rozvoden a trafostanic ve Vernéřově, Vítkově, Přešticích, Kočíně, Mírovce a Čebíně.