Podle německého právníka nemají žaloby vysídlenců prakticky šanci

Žaloby německých poválečných vysídlenců o odškodnění za ztracený majetek, ať už jsou podávány v Německu, Česku, Polsku nebo u mezinárodních soudů, mají mizivou šanci na úspěch. Agentuře DPA to řekl profesor práva z augsburské univerzity Hans-Peter Folz. Podle jeho slov mohou české nebo polské soudy takové žaloby odmítat s odůvodněním, že poválečná vyvlastnění získala z právního hlediska již dávno vnitrostátní účinnost, a jsou tak z dnešního hlediska nenapadnutelné. Před německými soudy mohou být požadavky vyhnanců odmítnuty na základě trvající platnosti dohody o vyrovnání dopadů války z let 1952 až 1954, kdy vysídlenci dostali určité odškodnění za ztracené majetky. Evropský soud pro lidská práva pro tyto kauzy není kompetentní, protože v době vysídlování ještě vůbec neexistoval ani on, ani evropská konvence o lidských právech, na jejímž základě posuzuje nynější případy. To vše dohromady znamená, že z ryze právního hlediska mají žaloby vysídlenců stěží šanci uspět.