Pojďte a poslyšte pověsti dávných časů...

Pojďte, milí posluchači, a poslyšte pověsti dávných časů... V Literárním naslouchátku si připomeneme klasické dílo českého spisovatele Aloise Jiráska Staré pověsti české, které poprvé vyšlo v roce 1894.

Pojďte, milí posluchači, a poslyšte pověsti dávných časů... V literárním naslouchátku si dnes připomeneme klasické dílo českého spisovatele Aloise Jiráska Staré pověsti české. K poslechu vás zve Vilém Faltýnek.

Snad každý Čech se s nimi dobrovolně či nedobrovolně setkal. Kniha byla "odnepaměti" povinnou četbou na základních školách a asi jen málokdo se z povinnosti nějakým způsobem zázračně vykroutil. Muzikolog a literární historik Vladimír Karbusický už v 60. letech upozorňoval, že Jiráskovo zpracování historicko-epických látek, jejichž nejstarší podobu známe z kroniky Kosmy Pražského z počátku 12. století a zčásti z Kristiánovy legendy z konce 10. století, se usadilo hluboce v povědomí veřejnosti a ovlivnilo dokonce zavádějícím způsobem historiky a archeology v chápání naší nejstarší národní minulosti. Jirásek byl obrozenec a v knize usiloval o posílení historického povědomí českého národa. Ve vědomí kořenů viděl záruku jeho budoucí existence. Zajímavé je, že ze stejného důvodu staré mýty a legendy nově převyprávěl i Petr Piťha v knize Paměť a naděje, kterou v roce 2003 vydalo nakladatelství Karolinum. Jen důraz kladl více než Jirásek na hodnoty morálky. Proč si příběhy vymyslel ve 12. století Kosmas, to už by byla otázka pro historiky a do jejího zodpovězení se tady pouštět nebudeme.

Pojďme se teď zaposlouchat do úvodních pasáží Jiráskových Starých pověstí českých. Nahrávka je z roku 1980, natočil ji přední rozhlasový režisér Josef Melč. Ze záznamu si připomeneme herečku Věru Galatíkovou, která v závěru roku 2007 podlehla zhoubné nemoci. Po jejím boku účinkuje Radovan Lukavský.