Pokračuje mezinárodní festival Letní slavnosti staré hudby

V Praze pokračuje mezinárodní festival Letní slavnosti staré hudby. V úterý večer připravil návštěvníkům zajímavý hudební zážitek belgický flétnista Barthodl Kuijken. Koncert v Barokním sále na Starém Městě v Melantrichově ulici byl postaven na konfrontaci Bachovy barokní hudby a hudby jeho druhorozeného syna Karla Filipa Emanuela Bacha, který reprezentuje styl směřující ke klasicismu. "Zaměřím se na určité období, kdy otec i syn složili skladby pro podobné obsazení. Generační rozdíl stylů je velmi patrný," řekl v úterý před koncertem Kuijken. V době, kdy vznikala neslavnější a nejkomplikovanější díla Johanna Sebastiana Bacha, se jeho syn Karel Filip Emanuel nepustil cestou plagiátorství, ale skládal v jiném, citovějším, vypjatějším a romantičtějším stylu, poznamenal flétnista.