Policisté a hasiči hrozí kvůli škrtům ve mzdách protesty

Odbory sdružující policisty a hasiče jsou připraveny k protestním akcím, pokud se uskuteční škrty, které vláda plánuje ve mzdách státních zaměstnanců. Omezení výdajů na platy o 10 procent totiž podle nich neúměrně zkrátí jejich mzdy a může vést k masovým odchodům zkušených zaměstnanců od policie a hasičských záchranných sborů, a tím i k ohrožení bezpečnosti státu. Zaznělo to tiskové konferenci Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS), které se zúčastnili zástupci jednotlivých členských svazů. Odboráři již dříve ve svém prohlášení uvedli, že problém spočívá i v tom, že snižováním platů by vývoj mezd ve veřejné a státní správě nabral opačný směr než vývoj mezd zaměstnanců v podnikatelském sektoru. Rozdíly mezi nimi by se prohloubily v neprospěch státních zaměstnanců. Byly by tak jedním z hlavních, ne-li přímo rozhodujícím důvodem k odchodu vysoce kvalifikovaných zaměstnanců.