Politici musí změnit právní úpravu odměňování představitelů samospráv

Odměňování starostů a dalších zastupitelů samospráv se bude muset změnit. Ústavní soud totiž zrušil několik pasáží ze zákonů o obcích, krajích a hlavním městě Praze a také nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků.  Podnět na zrušení podala skupina senátorů. Vadilo jim zejména to, že stanovování odměn v samosprávách je plně v rukou vlády, tedy exekutivy. Zákon přitom nezmiňuje dostatečně jasná pravidla. Spatřovali v tom rozpor s principy dělby moci. „Vzhledem k tomu, že v posuzovaných zákonech chybí mechanismus pro stanovení výše odměn členů zastupitelstev, jakož i pro jejich zvyšování, mohou být tyto odměny vládou stanoveny buď jako příliš nízké, anebo naopak jako příliš vysoké, což by mohlo vést k ’devastaci’ rozpočtů územních samosprávných celků," stojí v nálezu. Politici teď budou muset připravit novelu zákonů.