Porodnost v České republice je jedna z nejnižších na světě

V České republice připadá na jednu ženu téměř nejméně narozených dětí na světě. Více dětí se rodí ženám ve vyspělých zemích i v chudších oblastech. Česká společnost je velmi pragmatická, a reaguje tak na vnější podmínky, tedy mimo jiné na sociální a ekonomickou situaci. Novinářům to řekla demografka Jitka Rychtaříková z Přírodovědecké fakulty Karlovy Univerzity.

V Česku se v roce 2003 narodilo průměrně jedné ženě v reprodukčním věku 1,18 dítěte. Pro prostou obnovu populace by se ženě měly v průměru narodit více než dvě děti. Celosvětový průměr se pohybuje kolem tří dětí na jednu ženu. Vyšší úroveň porodnosti než v Česku dosahuje většina vyspělých států nebo například i Slovensko. Česká republika se tak dlouhodobě řadí do skupiny zemí s extrémně nízkou porodností. Za poklesem porodnosti stojí společenská a ekonomická transformace, bytová problematika a větší možnost seberealizace. Další z příčin nízké porodnosti je vedle vnějších podmínek také středoevropský kulturní model, kde je muž považován za živitele a žena svou prací pouze přispívá. "Ženy dnes stojí před volbou, jak skloubit roli rodiče a práci," uvedla Rychtaříková.