Češi zatím díky porodnosti nevymírají

V Česku se loni narodilo nejvíce dětí za posledních 15 let. Pokračuje také trend, že počet narozených převažuje nad zemřelými. Počet obyvatel Česka se tedy už šestým rokem nepřetržitě zvyšuje přirozenou cestou. Vyplývá to z údajů, které nyní zveřejnil Český statistický úřad. Pokračuje Zdeněk Vališ.

Jitka Rychtaříková,  foto: autor
Demografové samozřejmě jásají nad každým narozeným dítětem. Přesto připomínají, že těch loňských téměř 120 tisíc dětí je stále méně, než kolik dětí se rodilo ještě počátkem devadesátých let. Tehdy to bývalo kolem 130 tisíc novorozenců. Nemluvě už o sedmdesátých letech, kdy přicházelo na svět až 200 tisíc dětí ročně. Demografové také neradi používají termín baby boom. Zdůrazňují, že dnes rodí právě silné ročníky žen ze sedmdesátých let. Vedoucí katedry demografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy Jitka Rychtaříková ale považuje za hlavní důvod dnešního trendu to, že se rodí děti, které se nenarodily dříve. Roste totiž věk matky při narození prvního dítěte. Dnes je to více než 27 let, zatímco dříve měly ženy své první dítě ve věku 21 – 22 let.

„V devadesátých letech začalo docházet k tomu, že porody se posouvaly do vyššího věku, takže tím pádem se nám porodnost jakoby propadla.“

Na rostoucí věk prvorodiček nemá podle Rychtaříkové příliš velký vliv například dosažené vzdělání. Je to prý takový všeobecný evropský trend. Výjimku představují ženy se základním vzděláním.

„Nejrychleji narostl věk u žen vyučených a s maturitou. Méně narostl u vysokoškolaček, protože ty dokončí vysokou školu ve vyšším věku a už nemají tolik prostoru na to, aby věk posouvaly. Je ale skutečností, že nejméně narostl u žen s nejnižším vzděláním. Ženy se základním vzděláním to je ale taková poměrně specifická skupina.“

Našich v průměru 27 let je ale stále méně než v západní a severní Evropě, kde se věk prvorodiček pohybuje kolem 30 let. Odborníci samozřejmě považují za důležité, že Češi díky vyšší porodnosti přestali vymírat, což byl trend od roku 1994 do roku 2005. Jitka Rychtaříková ale varuje před unáhleným optimismem.

„Obávám se, že to dlouho trvat nebude. Dovolila bych si hádat, že možná ještě příští rok a ne víc. A to ze dvou důvodů. Nevěřím tomu, že počet živě narozených se udrží na 120 tisících. Na druhé straně se nám bude zvyšovat počet zemřelých osob, protože nám narůstají počty osob ve vyšším věku. Absolutně ty počty zemřelých budou zase vyšší.“

Nárůst porodnosti by ale mohla zastavit i probíhající hospodářská recese.

„Česká populace je poměrně citlivá na nějaké vnější výkyvy. Známe to už z historie. Zaznamenali jsme obrovský pokles porodnosti, když byla velká hospodářská krize ve třicátých letech.“

Stále rostoucí porodnost ale zatím působí problémy politikům, a to jak na celostátní, tak komunální úrovni. V devadesátých letech totiž došlo k drastické redukci počtu jeslí a mateřských školek. Ty nyní chybí. Stále více žen by se chtělo vrátit do práce, jenže kvůli dítěti s tím mívají problémy. Komunální politici na druhé straně nechtějí investovat do nových jeslí či školek. Říkají, že zvýšená porodnost je jen přechodná. Jitka Rychtaříková s tímto názorem nesouhlasí. Jesle i školky bude země potřebovat i při snížené porodnosti.

„Omezení těch zařízení bylo tak drastické, že neumožňuje řadě žen nastoupit do práce.“

Počet obyvatel republiky by se ale ani po poklesu porodnosti neměl snižovat. Zásluhu na rostoucím počtu obyvatel Česka už mají a v budoucnu budou mít ještě víc cizinci.