Hluboko pod úrovní prosté reprodukce

novorozene2.jpg

Demografka Jitka Rychtaříková z přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy tvrdí, že plodnost v České republice činí podle nejnovějších průzkumů pouhých 1,17 dítěte na jednu ženu. V čele tabulky evropských států vede Irsko s indexem 2,00, naše země je na předposledním místě. Těsně před námi je v tabulce Slovenská republika, za námi pak už jen Ukrajina. Podle Rychtaříkové se ovšem pod úrovní prosté reprodukce nachází celá Evropa:

"V dnešní Evropě mení stát, který by měl 2,1, snad s výjimkou Albánie. V Evropě bychom byli velmi rádi, kdybychom dosáhli průměrného počtu dětí na jednu ženu mezi 1,5 - 1,8, což je podle evropských standardů velmi vysoká plodnot. A pokud jde o Českou republiku, buďme skromnější a buďme rádi, kdybychom dosáhli alespoň úrovně 1,4, což je například úproveň současného Rakouska nebo Německa."

Jak toho lze dosáhnout? Vy jste řekla, že změny, které nastaly po roce 1989, jsou nevratné.

"Ano, je velmi lehké plodnost snížit, a velmi obtížné plodnost zvýšit. Tady se stalo několik chyb. Jednak se nenavázalo na dřívější opatření, jak vypočítali kolegové, reálná hodnota vyplácených dávek se snížila až na jednu třetinu. Dále byla chyba psychologická, nebylo vhodné, že politici říkali, že děti jsou pouze soukromou záležitostí, že stát v žádném případě nebude rodiny podporovat, že to je otázka trhu atd. A myslím, že taky není vhodné, když politické reprezentace, které se střídají ve vládě, také mění svůj názor na rodinu. Právě v těch zemích, kde je naprostá shoda, pokud jde o rodinu, tam je prostředí stabilní, rodina je si jistá, že se nic nezmění a že mohou mít děti."

U nás tak potichu přestala být "rodina základem státu"...

Ilustrační foto: Radio Prague International
"To je fráze, kterou nikdo nemá rád, ale když OSN propočítalo dlouhodobé projekce do roku 2300 (je to modelová situace), tak jim vyšlo, že kdyby se nezměnily současné poměry, tak bude mít Česká republika 62.000 obyvatel. V této společnosti by se opravdu mělo něco udělat a zlepšit podmínky pro to mít děti. Recept rozhodně není jednoduchý. Podle mého názoru by se systém opatření musel týkat více sfér. Tady nejde jenom o rodinné přídavky. (Já vůbec netvrdím, že nemají cenu a že se nemají zvyšovat! Mají cenu a mají se zvyšovat, samozřejmě!) Ale my musíme jít i dál, třeba nějaké modifikace rodičovské dovolené atd. A taky jde myslím o to, aby si rodina zachovala svoji úroveň vzhledem k průměrnému standardu dané země. Nelze, aby se ta rodina hluboce propadla."

Říkáte, že ten problém je v celé Evropě. U nás má třeba nějaké regionální modifikace, ale jinak je to součást obecného trendu...

"To je trend trvající mnoho staletí. Souvisí to asi se dvěma faktory: výrazně se snížila kojenecká úmrtnost, to znamená, že se nemusí rodit náhradní děti, a je tady systém sociálního zabezpečení, takže rodiče už nejsou živeny dětmi. Takže ději jsou opravdu pro radost a většině párů dvě děti stačí."

Takže je to důsledek rozvoje společnosti?

"Myslím, že by se to taky tak dalo říct."