Muž na mateřské už není terčem posměchu

České rodiny prošly za posledních patnáct let výraznou proměnou. Ženy jsou úspěšnější v práci, muži pomáhají s domácností a starají se více o děti. Ty přicházejí na svět o pět let později, než tomu bylo před lety. Většina domácí práce sice stále ještě zůstává na ženách, ale propast mezi tím, co kdo dělá, se postupně stírá. Tento poznatek vyplynul ze studie ministerstva práce a sociálních věcí. Například muž na mateřské dovolené byl ještě před pár lety raritou. Dnes jsou jich tisíce, i když stále tvoří jen jedno procento, uvedla Hana Maříková ze Sociologického ústavu Akademie věd.

"Jedná se o muže, jejichž ženy jsou na kariérových postech nebo se jedná o muže, jejichž ženy vykonávají například povolání lékařky a nemohou si dovolit dlouho absentovat v ordinaci. Druhou skupinu pak tvoří muži, kteří mají výrazně horší pozici na trhu práce oproti své ženě. To se týká hlavně oblastí s vysokou nezaměstnaností. Tady ženy přijímají mnohdy místa za ne moc výhodných finančních podmínek, ale muž v tom regionu práci nesežene. Další část mužů prostě chce mít tu zkušenost a chce si vyzkoušet být s dítětem doma.

Jak se dívá okolí na muže na mateřské?

Já myslím, že za posledních pět či šest let se rozhodně situace změnila. Když jsem dělala rozhovory s lidmi, kteří začali být na mateřské dovolené na začátku 90. let, tak referovali o tom, že se setkávali s takovými rozporuplnými reakcemi, což už v současnosti odpadá. Dneska je to brané jako regulerní možnost a když jsme se dotazovali lidí, jestli by bylo možné, aby muž na jejich pracovišti, pokud by měl malé dítě, odešel na rodičovskou dovolenou, tak většina respondentů tvrdila, že ano. Je otázka, jaká by pak byla praxe.

Změnila se podle vaší studie také role rodičů v domácnostech za posledních patnáct let?

Ty role se nějak dramaticky nemění. Matka je pořád ve většině rodin tou nejdůležitější osobou a dokonce v některých případech přebírá ledacos z té otcovské role. Ukazuje se, že třeba otec je trošičku upozadněn, co se týče třeba rozhodování o povolání dítěte, ale i co se třeba týče trestání dětí, což nemusí samozřejmě znamenat fyzické tresty, ale nějaké usměrnění toho dítěte. Tak tam vychází, že ženy se oproti minulosti prosazují daleko více. Takový ten inverzní model, kde by otec byl tím hlavním a nejdůležitějším rodičem, ten je opravdu ojedinělý. I v případě otců na rodičovské dovolené se ukazuje, že oni třeba přebírají větší zodpovědnost za výkon rodičovské role po tu dobu, co jsou doma. Pokud se ale navrátí do zaměstnání, tak mnohdy dochází k návratu k tomu tradičnějšímu uspořádání. A další rozdíl mezi mužem a ženou, kteří jsou doma s dítětem, je v tom, že muži si dokáží vydobýt nějaký prostor pro sebe, pro své zájmy a koníčky a ženy většinou ne."